Koncentrat uniwersalnego preparatu do czyszczenia klimatyzacji 1L=10L

https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/KoncentratDoCzyszczeniaKlimatyzatorówSmartCleanAirConcetrate-1L.jpg https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/KoncentratDoCzyszczeniaKlimatyzatorówSmartCleanAirConcetrate-1L-Etykieta.jpg
Indeks towaru: 106622
Model: SCA-CONCENTRATE-1

Producent: Smart Nanotech.
Kod artykułu (EAN): 5905279421806
Gwarancja: data ważności na opakowaniu
Cena katalogowa:Katalog: 92,68 PLN
Aktualna cena: 89,50 PLN
Netto: 72,76 PLN
Ilość do zamówienia: szt.
Status: Dostępny (realizacja w 24h) - towar w magazynie

Opis

Koncentrat uniwersalnego preparatu polskiego producenta przeznaczony do mechanicznego czyszczenia klimatyzacji i elementów wentylacji oraz powierzchni tac ociekowych, lad chłodniczych lub chłodni. Produkt nie powoduje korozji, można go bezpiecznie stosować na powierzchnię z tworzyw sztucznych, metali, ceramiki, szkła, aluminium oraz na powierzchnie lakierowane. Specjalna formuła oparta o aktywne cząski srebra skutecznie usuwa brud, kurz i osady eliminując przykre zapachy oraz zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych, redukuję liczbę drobnoustrojów w tym Legionellę. Z 1L koncentratu otrzymujemy 10L gotowego płynu. Preparat posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
W procesie produkcji preparatu zastosowano innowacyjne rozwiązanie Active Silver oparte na nanocząstkach srebra, pozwalające przypisać produktowi działanie dezynfekcyjne. Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej. Podsumowując wykorzystanie nanocząstek srebra pozwala uzyskać właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych, a mimo wysokiego kosztu surowca jego użycie w oferowanym preparacie nie wpływa znacząco na cenę produktu.
Koncentrat uniwersalnego preparatu do czyszczenia klimatyzacji 1L=10L - 004

Parametry techniczne

Chemia
Pojemność (l)
1
Zwroty bezpieczeństwa
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Okres ważności
12 m-cy od daty produkcji

Opakowanie

Zawartość opakowania: preparat.
Wymiary opakowania WxSxG (mm): 270x110x90
Waga z opakowaniem (kg): 1,15