Preparat do odświeżania klimatyzacji samochodowej 250ml

https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatZAplikatoremDoOdświeżaniaKlimatyzacjiSamochodowejSmartCleanAirAuto-HerbataZOpuncją.jpg https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatZAplikatoremDoOdświeżaniaKlimatyzacjiSamochodowejSmartCleanAirAuto-HerbataZOpuncją-EtykietaOpis.jpg https://www.alleklima.pl/image/data/SNT/PreparatZAplikatoremDoOdświeżaniaKlimatyzacjiSamochodowejSmartCleanAirAuto-HerbataZOpuncją-Etykieta.jpg
Indeks towaru: 106625
Model: SCA-AUTO-H-0,25

Producent: Smart Nanotech.
Kod artykułu (EAN): 5905279421448
Gwarancja: data ważności na opakowaniu
Aktualna cena: 26,60 PLN
Netto: 21,63 PLN
Ilość do zamówienia: szt.
Status: Dostępny (realizacja w 24h) - towar w magazynie

Opis

Odświeżający środek w aerozolu polskiego producenta przeznaczony do samodzielnej czyszczenia samochodowych nawiewów powietrza. Produkt może być stosowany do klimatyzacji manualnej, automatycznej zarówno jedno i wielostrefowej we wszystkich typach aut. Specjalna formuła oparta o aktywne cząstki srebra usuwa spowodowane zaleganiem zanieczyszczeń i wilgocią nieprzyjemne zapachy, zapewniając doskonałą higienę w aucie. Warto zauważyć, że użycie preparatu redukuje liczbę drobnoustrojów w tym Legionellę gwarantując długotrwałą ochronę przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych. Produkt dostępny jest w trzech przyjemnych zapachach oraz posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
W procesie produkcji preparatu zastosowano innowacyjne rozwiązanie Active Silver oparte na nanocząstkach srebra, pozwalające przypisać produktowi działanie dezynfekcyjne. Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej. Podsumowując wykorzystanie nanocząstek srebra pozwala uzyskać właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych, a mimo wysokiego kosztu surowca jego użycie w oferowanym preparacie nie wpływa znacząco na cenę produktu.
Preparat do odświeżania klimatyzacji samochodowej 250ml - 006

Parametry techniczne

Chemia
Pojemność (l)
0,250
Zwroty bezpieczeństwa
ZAWIERA: izopropanol.
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 500ºC/1220ºF.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Akcesoria w komplecie
Rurka do aplikacji
Okres ważności
18 m-cy od daty produkcji

Opakowanie

Zawartość opakowania: preparat z dozownikiem.
Wymiary opakowania WxSxG (mm): 210x70x70
Waga z opakowaniem (kg): 0,30